NOM I COGNOMS*
  MAIL*
  TELÈFON*
  DATA DE NAIXEMENT*
  POBLACIÓ
  SITUACIÓ LABORAL
  MISSATGE*
  Adjuntar currículum*
  L'informem que el responsable del tractament d'aquest formulari de recollida de dades és RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL.
  La finalitat principal d'aquest formulari és registrar la sol·licitud de l'usuari de participació en els processos de selecció de personal que RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL dugui a terme. Així mateix, informem l'usuari que la base legítima per als tractaments que es van a dur a terme és el consentiment per part de l'interessat i que no està prevista la cessió de dades a tercers.
  D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, l'usuari podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat pel tractament dels mateixos.
  Per a més informació, l'Usuari pot dirigir-se a la nostra política de privacitat.