maig
29

Sessió Informativa: Els mercats financers d’avui i demà. Incertesa? Context i visió macroeconòmica de la situació mundial actual

Sessió Informativa: Els mercats financers d'avui i demà.