NOTÍCIES RELACIONADES

Assessorem en la inversió, comerç i fiscalitat internacional, realitzem constitucions de societats a l’estranger. Revisem i apliquem convenis per evitar la doble imposició.

Sempre comptant amb el suport especialitzat del nostre equip d’advocats. Assessorem en l’organització per exportar/importar amb èxit i continuïtat.

 • Anàlisi de la gestió dels costos de l’activitat exportadora.
 • Desenvolupament de la imatge exterior i diagnosi del potencial exportador.
 • Assessorament operatiu: negociacions, gravàmens, contractes, fiscalitat, formació.
 • Implementació de l’estratègia de comercialització internacional.
 • Establiment d’una xarxa comercial a l’estranger, estudi de possibilitats d’expansió.
 • Avaluació d’operacions comercials, mitjans de cobrament i cobertura de costos.
 • Consultoria laboral. (+ info)
 • Prevenció de riscos laborals. (+ info)
 • Prevenció de riscos Penals (Compliance). (+ info)
 • Responsabilitat civil: Assegurances (+ info)
 • Servei advocats (+ info)

Vols que t’ajudi?
Seré el teu gestor personal

Joan Ernest Ribas
Àrea Fiscal Internacionalització