NOTÍCIES RELACIONADES

Més de quaranta anys d’experiència assessorant en aspectes econòmics, fiscals i legals l’empresa familiar i la seva evolució generacional ens fan valer el compromís que tenim amb ells.

 • Gestió constitució societat, redacció contractes, escriptures (+ info)
 • Gestió apoderaments i certificats digitals (+ info)
 • Optimització Patrimonial Familiar (+ info)
 • Planificació Successòria (+ info)
 • Consultoria  en la transmissió generacional de negocis (+ info)
 • Obligacions tributàries: Hisenda, Generalitat, Municipal (+ info)
 • Serveis comptables (+ info)
 • Assessorament fiscal (+ info)
 • Assessorament economicofinancer (+ info)
 • Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments de Comprovació Tributària. (+ info)
 • Processos compravenda (Tax Due Diligence) (+ info)
 • Gestió de les nòmines (+ info)
 • Consultoria laboral (+ info)
 • Consultoria Recursos Humans (+ info)
 • Prevenció de riscos laborals (+ info)
 • Prevenció de riscos Penals (Compliance) (+ info)
 • Responsabilitat civil: Assegurances (+ info)
 • Servei advocats (+ info)

Vols que t’ajudi?
Seré el teu gestor 

Àlex Soldevila
Àrea Fiscal Empresa Familiar