Consultoria Financera en I+D+i

CONSULTORIA FINANCERA EN I+D+i Per mitjà de professionals i col·laboradors experts en les activitat de I+D+i ajudem a les empreses a ser competitives en la recerca de finançament i deduccions fiscals que permet la legislació pels seus projectes de innovació, desenvolupament i investigació. Anàlisi de la gestió dels costos de l'activitat exportadora (+ info) Desenvolupament [...] Read More

Gestió vehicles

GESTIÓ DE VEHICLES Oferim tots els tràmits administratius, davant la DGT, relacionats amb la gestió de vehicles. Relació dels tràmits principals que disposem en gestió de vehicles i embarcacions: Matriculació vehicles Transferències (compra-venda) de vehicles Baixes de vehicles per exportació Baixa temporal o definitiva de vehicles Pagament de multes Liquidació d'impostos (IMPOST MUNICIPAL) Renovacions o [...] Read More

Corredoria Assegurances

AREA CORREDORIA D'ASSEGURANCES Assessoria Ribas Àlvarez Corredoria d’Assegurances, S.L. divisió integrada en el Grup Ribas-Àlvarez, va ser creada l’any 2001 com a Consultoria de Riscos i Corredoria d’Assegurances, amb l’objectiu de crear solucions que satisfessin les necessitats de les empreses i els particulars, contribuint així a l’èxit i la tranquil·litat dels nostres clients. L'Assessoria Ribas [...] Read More

Advocats

ADVOCATS Amb una experiència acumulada de més de 35 anys en el sí de l’assessoria Ribas Àlvarez, l’Àrea Jurídicomercantil s’ha consolidat a partir de l’any 2016 com un despatx d’advocats integrat a l’estructura organitzativa del Grup Ribas Àlvarez, que compta amb el suport i l’estreta col•laboració dels demés professionals del Grup, assessors fiscals, comptables, auditors [...] Read More

Prevenció riscos laborals i prevenció de riscos penals

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS i PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS (Compliance) Prevenció de Riscos Laborals Les exigències legals actuals converteixen l’empresari en responsable últim de la protecció en diversos àmbits interns i externs a la seva organització, i requereixen l’atenció de professionals en l’anàlisi i implantació de determinades matèries que estan subjectes a regulació. Disposem de serveis [...] Read More

Consultoria de Recursos Humans

CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANS Els serveis oferts per aquesta subàrea estan pensats per tot tipus de PIMES. Auditoria laboral i de recursos humans Efectuem auditories laborals i de recursos humans, estudis per optimitzar els procediments laborals i els costos dels treballadors. Elaborem informes estadístics i comparatives de diferents escenaris. Selecció de personal Gestionem processos de [...] Read More

Assessorament i gestió laboral

ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL T’ajudem en l’àmbit de la gestió administrativa-laboral, els RRHH i les relacions laborals, tant en les incidències diàries com en la planificació i l’estratègia de la gestió laboral i dels RRHH. Estem integrats per un equip de professionals composat per advocats laboralistes, graduats socials i tècnics laborals que tenen com objectiu [...] Read More

Consultoria Financera

CONSULTORIA FINANCERA Revisió, gestió i control empresarial Optimització línies de negoci Anàlisi estats financers Pla de tresoreria i Viabilitat Valoració empreses Processos compravenda (Due diligence) Planificació economicofinancera NOTÍCIES RELACIONADES Read More

Assessorament fiscal i gestió tributària

ASSESSORAMENT FISCAL I GESTIÓ TRIBUTÀRIA Es tracta d’una de les Àrees més importants i amb més experiència de les que ofereix el grup Ribas·Àlvarez. Actualment està dividida en quatre subàrees: Cadascuna d’elles està formada per un equip de professionals especialitzats, que treballen conjuntament i es complementen. L’objectiu principal d’aquesta àrea és assessorar al nostre client amb les seves obligacions [...] Read More