Josep Bundó Gelada

Llicenciat en Econòmiques

Soci.

Membre del consell d’Administració.

Membre de l´AEDAF.

Dirigeix i organitza l’equip de tècnics i assessors fiscals especialitzats en Grans Empreses dins l’Àrea d’Assessorament Fiscal i Gestió Tributària de Societats.