PREVENCIÓ RISCOS LABORALS i PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS (Compliance)

Prevenció de Riscos Laborals

Les exigències legals actuals converteixen l’empresari en responsable últim de la protecció en diversos àmbits interns i externs a la seva organització, i requereixen l’atenció de professionals en l’anàlisi i implantació de determinades matèries que estan subjectes a regulació.

Disposem de serveis propis de Prevenció de Riscos Laborals. L’ assessorem en el compliment de la llei de prevenció de riscos laborals, l’ajudem amb la confecció de la documentació i en la posada en marxa de les accions necessàries.

Oferim assessorament per concertar serveis d’avaluació de riscos, adopció de mesures, i formació dels treballadors amb entitats alienes acreditades.

En referencia a la legislació mediambiental, estudiem les mesures que la llei existent obliga a complir i assessorem mitjançant projectes tècnics dels passos a seguir en cada cas.

Assessorem en implantació de sistemes de Qualitat (ISO) i en la implantació, certificació i manteniment de les lleis de protecció de dades.

Compliance

Segons el Codi penal vigent, una persona jurídica (societat) pot ser responsable penal per la comissió de diversos delictes, amb greus conseqüències per l’empresa, tant de tipus econòmic com legal.
La normativa penal ofereix la possibilitat de reduir aquesta responsabilitat, sempre que l’empresa compti amb mesures eficients per prevenir i descobrir els delictes que es poden cometre per part de la societat: mitjançant un Pla de Compliment Normatiu penal, que estableix mecanismes interns per prevenir, evitar o detectar accions contràries als valors de l’empresa i a la normativa penal vigent.
Constitueix una important política de protecció per accions de responsabilitat contra l’empresa i els seus órgans de gestió.
RIBAS ALVAREZ ADVOCATS desenvolupa els treballs d’implantació de Plans de Compliment Normatiu (Compliance) en col.laboració amb la firma professional de Barcelona Bonatti Penal & Compliance.

Bonatti Penal & Compliance

NOTÍCIES RELACIONADES