GESTIÓ DE VEHICLES

Oferim tots els tràmits administratius, davant la DGT, relacionats amb la gestió de vehicles.
Relació dels tràmits principals que disposem en gestió de vehicles i embarcacions:

 • Matriculació vehicles
 • Transferències (compra-venda) de vehicles
 • Baixes de vehicles per exportació
 • Baixa temporal o definitiva de vehicles
 • Pagament de multes
 • Liquidació d’impostos (IMPOST MUNICIPAL)
 • Renovacions o duplicats del permís de conduir
 • Tramitació expedient placa verda (Import- Export)
 • Visats de transports
 • Re- matriculació vehicles trànsit
 • Informes Trànsit
 • Alta plaques empresa
 • Alta de tacògraf digital ( empresa o persona física)
 • Certificats de transportista (abans de matricular camió pesat)
 • Tramitació de permisos internacionals i especials
 • Taxa agronòmica i impost agrícola

NOTÍCIES RELACIONADES