CONSULTORIA FINANCERA EN I+D+i

Per mitjà de professionals i col·laboradors experts en les activitat de I+D+i ajudem a les empreses a ser competitives en la recerca de finançament i deduccions fiscals que permet la legislació pels seus projectes de innovació, desenvolupament i investigació.

 • Anàlisi de la gestió dels costos de l’activitat exportadora (+ info)
 • Desenvolupament de la imatge exterior i diagnosi del potencial exportador (+ info)
 • Assessorament operatiu: negociacions, gravàmens, contractes, fiscalitat, formació (+ info)
 • Implementació de l’estratègia de comercialització internacional (+ info)
 • Establiment d’una xarxa comercial a l’estranger, estudi de possibilitats d’expansió. (+ info)
 • Avaluació d’operacions comercials, mitjans de cobrament i cobertura de costos. (+ info)
 • Consultoria laboral (+ info)
 • Prevenció de riscos laborals (+ info)
 • Prevenció de riscos Penals (Compliance) (+ info)
 • Responsabilitat civil: Assegurances (+ info)
 • Servei advocats (+ info)

NOTÍCIES RELACIONADES