CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANS

Els serveis oferts per aquesta subàrea estan pensats per tot tipus de PIMES.

Efectuem auditories laborals i de recursos humans, estudis per optimitzar els procediments laborals i els costos dels treballadors. Elaborem informes estadístics i comparatives de diferents escenaris.

Gestionem processos de selecció de personal de tots els nivells (directius, comandaments intermedis, etc.) i per tots els sectors, tant industrials com de serveis.

Ens encarreguem de la implantació de procediments, estudis organitzatius, redacció de manuals, implantació de plans d’acollida, etc.

  • Portem a terme totes les gestions de manera presencial o telemàtica a totes les administracions, estatals, autonòmiques, municipals/li>
  • Apoderaments i certificats electrònics
  • Alta Activitat empresarial (IAE)
  • Gestió de taxes municipals, autonòmiques i estatals (IBI, taxa turística, etc.)
  • Sol•licitud de llicències i patents
  • Certificats d’Hisenda, del Ministeri de justícia (d’antecedents penals, etc.), departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  • Presentació recursos de la Taxa de regularització de finques (Cadastre)

NOTÍCIES RELACIONADES