maig
3

Autocartera – Característiques, limitacions i conseqüències

Que una societat posseeixi accions o participacions en autocartera (és a dir de la pròpia societat) té certes implicacions legals que han de tenir-se en compte en el dia a dia de l’empresa.

En el document adjunt expliquem què entenem per autocartera, les seves limitacions així com les conseqüències a la mateixa.

Esperem us sigui d’interès.

Ribas Àlvarez – Advocats