Febrero
14

La plusvàlua municipal segons el tribunal Constitucional

Què és l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), més conegut com a plusvàlua municipal? És l’impost municipal…
Febrero
3

La Agencia Tributaria facilitará el borrador de las declaraciones mensuales de IVA a determinados contribuyentes

LLevamos dos años y medio desde la entrada en vigor del  S.I.I. (Suministro  Inmediato de Información). Durante este tiempo la Agencia Tributria…
Enero
29

Ribas Àlvarez Advocats lidera el cas contra el càrtel europeu de camions – Diari de Girona

El despatx Ribas Àlvarez Advocats de Girona, que forma part de l’assessoria i consultoria d’empreses Ribas Àlvarez Assessors i Consultors, lidera les…
Enero
14

Reclamacions a les entitats bancàries de les targetes revolving

Què és una targeta revolving? Les targetes revolving són una línia de crèdit de consum concedida per una entitat financera per poder…
Enero
10

Declaració de transaccions amb l’exterior del Banc d’Espanya 2019 (Formulari ETE)

La circular 4/2012 del Banc d’Espanya regula, per part de les persones físiques o persones jurídiques residents a Espanya (diferents dels proveïdors…
Diciembre
2

Devengo del IVA en los meses de carencia en los arrendamientos de locales

El pasado 26 de octubre la Dirección General de Tributos emitió su consulta vinculante número 2651-19 en la que considera que los…
Noviembre
7

Normas legales e instrucciones sobre la gestión de los permisos retribuidos para los trabajadores

Normas legales e instrucciones sobre la gestión de los permisos retribuidos para los trabajadores  derivados del derecho a votar en las elecciones…
Octubre
31

Impuesto sobre los Activos no Productivos de las Personas Jurídicas. Años 2017, 2018 y 2019

El próximo día 30 de noviembre finaliza el periodo de presentación del Impuesto sobre los Activos no Productivos de las Personas Jurídicas…
Octubre
7

Impost sobre «béns no productius»- Publicat a El Punt Avui

Una entitat jurídica domiciliada a Catalunya que mantingui actius “no productius” com poden ser habitacles, locals, botigues, terrenys edificables o no edificables;…
Septiembre
20

Los poderes en previsión de pérdida sobrevenida de capacidad

Con carácter previo al análisis de esta figura jurídica creemos que es preciso hacer hincapié en tres cuestiones fundamentales que nos ayudarán…