Àlvarez Arnau Ariadna

Llicenciat en Econòmiques i Màster en RRHH

Dirigeix l’Àrea de Corredoria d’Assegurances