Angèlica Ribas

Llicenciat en Ciències econòmiques i empresarials

Soci i Director.

Angèlica Ribas, Soci i Director de RIBAS ÀLVAREZ , desenvolupa la seva activitat professional en l’àrea fiscal , en l’assessorament i consultoria en els àmbits fiscal i comptable a empreses privades de diferents sectors i a entitats sense finalitats lucratives, fundacions i associacions.

Els seus principals àmbits d’actuació són l’assessorament fiscal-comptable a empreses, particulars i entitats sense afany de lucre , la planificació i optimització fiscal d’empreses familiars, assistència en procediments d’inspecció tributaria.

 

Formació

  • Llicenciada en Ciències Econòmiques i empresarials- UAB
  • Auditor de comptes

Associacions Professionals

  • Col·legi d’Economistes de Catalunya.
  • Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
  • Associació Espanyola d’Assessors Fiscals – Catalunya

Assessorament i planificació fiscal de les empreses i de l´empresa familiar.